A A A

Regulamin stajni


 

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie stajni, innych obiektach i terenie przyległym zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż., oraz do stosowania się do uwag instruktorów i pracowników obsługi.
 2. Surowo zabrania się wchodzenia do stajni z otwartym ogniem.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie stajni tylko pod opieką osób dorosłych.
 4. Osoby niepełnoletnie mają obowiązek używania kasku ochronnego podczas jazdy konnej.
 5. Obsługa stajni zaleca stosowanie kasku ochronnego wszystkim osobom jeżdżącym konno.
 6. Na terenie stajni nie mogą przebywać osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających.
 7. Zabrania się jazdy konnej w stanie nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających.
 8. Nie wolno korzystać z padoków innych niż te, które są wyznaczone przez obsługę stajni.
 9. Wszelkie nieprawidłowości zauważone na padokach lub w ich otoczeniu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze stajni.
 10. Obsługa stajni zaleca pozostawienie wiadomości o wyjeździe w teren przewidywanym czasie i miejscu wycieczki oraz przypuszczalnej godzinie powrotu.
 11. Konie mogą być wiązane jedynie do miejsc do tego przeznaczonych.
 12. Zachowujemy szczególną ostrożność w porze karmienia, wypuszczania oraz powrotu koni z padoków a także podczas przebywania w boksach, stajni, hali, padokach i ujeżdżalni.
 13. Należy przestrzegać porządku i czystości.
 14. Należy sprzątać po sobie i po koniu.
 15. Bezwzględnie należy dopilnować zamykania boksów po wyjściu od koni.
 16. Unikamy obojętności niedbalstwa w stosunku do konia, zbliżania się do konia, bez uprzedzenia głosem, nienaturalnego zachowania, szybkich i gwałtownych ruchów.
 17. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni należy odłożyć na swoje miejsce po wykonanych zabiegach pielęgnacyjnych.
 18. Zabrania się wprowadzania na teren stajni psów agresywnych mogących stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla innych osób oraz zwierząt przebywających na terenie.
 19. Za psy i inne zwierzęta wprowadzone na teren stajni odpowiada właściciel.
 20. Regulowanie strzemion, dociąganie popręgu, wsiadanie na konia odbywa się na środku hali lub ujeżdżalni.
 21. Osoby jeżdżące konno mijają się lewymi stronami.
 22. Osoby rozstępowujące konie w każdym przypadku ustępują pierwszeństwa innym jeźdźca.
 23. Konie należy lonżować tak, aby nie blokować ścian.
 24. Na hali może być prowadzona tylko jedna lonża jednocześnie.
 25. Na ujeżdżalni może przebywać jednocześnie 6 koni.
 26. Na hali mogą jednocześnie przebywać 4 konie.
 27. Na hali obowiązuje zakaz pozostawiania koni bez opieki.
 28. Podczas zajęć prowadzonych przez instruktora na ujeżdżalni lub hali wstęp mają jedynie osoby i konie biorące udział w zajęciach, o obecności innych osób i zwierząt decyduje instruktor prowadzący zajęcia.
 29. Przy silnym wietrze, panuje zakaz wjazdu na ujeżdżalnie, w przypadku wątpliwości należy korzystanie z ujeżdżalni uzgodnić z obsługą stajni.
 30. Przed wyjściem/wejściem na halę należy ostrzec osoby w niej jeżdżące.
 31. Osoby jeżdżące na hali po zakończeniu treningu proszone są o posprzątanie odchodów po koniach.
 32. Zobowiązuje się wszystkich użytkowników hali i ujeżdżalni do racjonalnego korzystania ze sztucznego oświetlenia, a zwłaszcza jego wyłączania po zakończeniu zajęć.
 33. Nie należy zostawiać elementów przeszkód i innego wyposażenia w nieładzie lub stanie mogącym się przyczynić do ich uszkodzenia (przykładowo drewnianych drągów na ziemi).
 34. Wypadki, urazy zarówno osób jak i koni oraz wszelkie uwagi zgłaszamy do instruktora.
 35. Nie wolno pozostawiać osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki.
 36. Wszystkie życzenia oraz wnioski osób będą rozpatrywane i w miarę możliwości wdrażane.
 37. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek stosowania powyższego regulaminu.