A A A

Stowarzyszenie i Hipoterapia

Hipoterapia jest jedną z form wieloprofilowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych, której specyfika związana jest z obecnością konia jako współterapeuty. Jest to metoda, która dzięki oddziałującym wielopłaszczyznowo właściwościom terapeutycznym konia pozwala na poprawę stanu zdrowia i funkcjonowania u osób z różnymi schorzeniami.
 


STOWARZYSZENIE
"RANCZO W DOLINIE"
Z SIEDZIBĄ W WOLI KAZUBOWEJ


Cele działania organizacji:

 • pomoc dzieciom i dorosłym dotkniętym chorobą
 • zapewnienie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych, w tym przede wszystkim z hipoterapii pacjentom z różnymi schorzeniami i wadami
 • rozwojowymi kładąc nacisk na dzieci z porażeniem mózgowym i autyzmem
 • popieranie i upowszechnianie hipoterapii jako metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach
 • walka o prawa osób niepełnosprawnych i pomoc w odnalezieniu przez nie radości życia
 • doskonalenie wiedzy i umiejętności hipnoterapeutów
 • objęcie hipoterapią jak największą ilość pacjentów
 • troska o bezpieczeństwo i higienę zabiegów terapeutycznych
 • pomoc źle traktowanym zwierzętom, przede wszystkim koniom
 • popularyzacja jeździectwa

 

 • Stowarzyszenie i HipoterapiaStowarzyszenie i HipoterapiaStowarzyszenie i HipoterapiaStowarzyszenie i Hipoterapia